Анонс
Художники
Виставки
Архів подій
Відео
Публікації в пресі
Наша Крамниця
Головна » Виставки

Ольга Погрібна-Кох “Колекція Бажань” живопис 21.05 – 8.06.2014

Ольга Погрібна-Кох “Колекція Бажань” живопис 21.05 – 8.06.2014

МАЛЯРСЬКИЙ ПРОЕКТ  ”КОЛЕКЦІЯ БАЖАНЬ” – ЦЕ ФІКСОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ЛОКАЛЬНИХ ЯВИЩ ТА ПОДІЙ, КОТРІ ВІДБУВАЮТЬСЯ З ОСОБИСТІСТЮ, ЯК НАСЛІДОК ЇЇ ВЛАСНИХ  БАЖАНЬ.

ПАМ`ЯТАЮЧИ ВЕДИЧНУ ІСТИНУ: “ЯКЕ БАЖАННЯ – ТАКА ДОЛЯ”, ТОБТО СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ, СЛІВ І  РЕАКЦІЇ (ДОЛІ) НА НЬОГО, ПЕРЕКОНУЄМОСЬ: СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ – СТІЛЬКИ Ж І ДОЛЬ. І, ХОЧА, “КОМПЛЕКТ” БАЖАНЬ ЗЕМНИХ  НІБИ-ТО Й “ХРЕСТОМАТІЙНИЙ”, ПРОТЕ, ТРАКТУВАННЯ ТИХ САМИХ НАМІРІВ У ВЕРБАЛЬНОМУ ОЗВУЧЕННІ ЗАВЖДИ СУБ`ЄКТИВНЕ.

Я ПРАЦЮЮ В ЖАНРІ МАЛЯРСТВА, ВДАЮЧИСЬ ДО КЛАСИЧНИХ ЙОГО МЕТОДІВ, АБИ ПЕРЕДАТИ ПОСТАВЛЕНЕ ЗАВДАННЯ І ВИКОРИСТОВУЮ МОВУ, ЯК РІВНОПРАВНИЙ ЗАСІБ ТВОРЕННЯ  ЦИКЛУ СВОЇХ НОВИХ ТВОРІВ.

АДЖЕ НА ПОЧАТКУ ТВОРЕННЯ “БУЛО СЛОВО”…  НАША МОВА Є БАГАТОГРАННОЮ ПЛАСТИЧНОЮ СУБСТАНЦІЄЮ, ЗДАТНОЮ, МОВ ВОДА, ПРОНИКАТИ КРІЗЬ ПАМ`ЯТЬ, ЯВИЩА, ДОСВІД, ТО ВІДДАЛЯЮЧИСЬ, ТО НАБЛИЖАЮЧИСЬ, ВИТВОРЮЮЧИ СВОЇМИ НЕОЛОГІЗМАМИ НЕОМИСТЕЦЬКІ ЗНАХІДКИ НЕ ЛИШЕ У ФІЛОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ, ЯК БАЧИМО З ДАНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ.  ВІДЧУТТЯ МОВИ, ЯК І ВІДЧУТТЯ КОЛЬОРУ, Є ДЛЯ МЕНЕ  ГЛИБИННОЮ ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ПРОЕКЦІЄЮ ОСОБИСТОСТІ .

ГЛЯДАЧЕВІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИМІРЯТИ ДИСТАНЦІЮ ДО САМОГО СЕБЕ: ЗАСТОСУВАТИ “ТЕРАПІЮ” АСОЦІАТИВНОЇ ГРИ СЛІВ ЗАДЛЯ ВДОВОЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АМБІЦІЙ РОЗУМУ ТА ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДУШІ.

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ НАСОЛОДИ Я ПРОПОНУЮ ДОВІЛЬНІ : ВІД ЗАГРАВАННЯ СВІДОМОСТИ З ПІДСВІДОМІСТЮ НА МЕЖІ СНУ/РЕАЛЬНОСТИ, ДО БАНАЛЬНИХ “ДИТИННИХ” РЕАКЦІЙ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ.

А ЯКА ВАША ДОЛЯ ?

ОЛЬГА ПОГРІБНА-КОХ (АВТОР)